|
up
down

CREMATORIUM in Kėdainiai

Metalistų st., Kėdainiai | 2011

 

site area...................7 575 m2

area..........................775 m2

volume......................3 867 m3 

 

G.Natkevičius, A.Rimšelis, A.Natkevičiūtė

photos: G.Česonis

back