|
up
down

family house in ŠANČIAI

 
Kranto st., Kaunas | 2011-2013
 
site area............. 720 m2
area.................. 199 m2
volume................ 885 m3
 
G.Natkevičius, A.Rimšelis, L.Kraniauskas
back