|
up
down

EUROX administracinis pastatas

su maitinimo paskirties patalpomis
Bijūnų g.2, Klaipėda | 2008
pastato plotas...........29 785 m2

 

G.Natkevičius, G.Čepurna, S.Kundrotaitė, A.Rimšelis

atgal